tube4视频播放

tube4视频播放

而西人于吐血,论之尤详。偶于诊脉时,见其由卧起坐,因稍费力,连连喘息十余口,呼吸始顺。

未几,接复函,谓服毕血止,腹疼亦愈,极赞药之神妙。 俾服生硫黄少许,不觉温暖,则徐徐加多,两月之间,服生硫黄斤余,喘与咳皆愈,脉亦复常。

李时珍谓∶“服之令人昏昏如醉,可作麻药。余往诊,见其吐血满地,细审血中似有脓而腥臭,因谓之曰∶此肺痈也,脓已成矣。

 诊其脉关后微弱,关前又似滑实,知其上焦痰涎壅滞也。然心与肾为对待之体,心动若是之急数,肾之真阴不能上潮,以靖安心阳可知。

人皆以为猝中也,聚商救治,自午至晡,逐见危殆,来请吾为筹挽救简方,以老人素不服药,且口噤鼻塞,恐药汁亦难下咽耳。 或水煮粗浓之布,乘热迭处。

且自觉病愈,出坐庭中,又兼受风。当系产后五内空虚,骤而饱食填息,胸中大气不能宣通,诸气亦因之闭塞,故现此证。

Leave a Reply