No.823明儿推波助澜写真套图[38P]_明儿_爱尤物

No.823明儿推波助澜写真套图[38P]_明儿_爱尤物

曾治一少年癫狂,医者投以大黄六两,连服两剂,大便不泻。然痰饮停滞于心下者,多由思虑过度,其人心脏气血,恒因思虑而有所伤损。

若但弦,则为寒矣。继又改用前方,两剂全愈。

买苦参子百余粒,去皮,分两次服下即愈矣。诊其脉,洪大有力,面赤气粗。

如此而言,又与黄之主痈疽败证者相同,则其性近黄,更可知矣。一、慢惊昏睡露睛,神气不足也。

劳瘵者多兼瘀血,其证原有两种∶有因劳瘵而瘀血者,其人或调养失宜,或纵欲过度,气血亏损,流通于周身者必然迟缓,血即因之而瘀,其瘀多在经络;有因瘀血而成劳瘵者,其人或有跌伤碰伤,或力小任重,或素有吐衄证,服药失宜,以致先有瘀血,日久浸成劳瘵,其瘀血多在脏腑。此时脾胃气化不固,既有外越之势,冲气复上干而排挤之,而其势愈外越,故其脉又兼大也。

一媪,年七旬,劳嗽甚剧,饮食化痰涎,不化津液,致大便燥结,十余日不行,饮食渐不能进。 久之,则真阴虚损,可作灼热,其寒饮充盛,迫其身中之阳气外浮,亦可作灼热,浸至肝虚风动,累及脑气筋,遂至发痉,手足抽掣。

Leave a Reply