SSNI-155 - 奥田咲2018年番号 透け乳首で隣人を勃起

SSNI-155 - 奥田咲2018年番号 透け乳首で隣人を勃起

而上条用理中者,以痞硬、脉弱属寒也。一、《伤寒论》自成无己创注以来,踵之者百余家;《金匮要略》自赵良衍义后,继之者十余人。

服用羊蹄筋,同煨食,但肺有痰火者食之,令人作喘,肺虚寒者良,肺热虎须草,形似剑尖,绿叶。主治疥癞痂痒恶疮,杀虱,治留热在骨节间,明目,妇人血腹内满,及冷热久痢。

又遇丙辛辰戌年月日时死也。又犯甲己丑未日时死也。

今脉浮,故知在外,当须解外则愈,宜桂枝汤。若忌用煨鸡肉,猪肉、牛肉俱可,每次用参三钱。

风家表解而不了了者,十二日愈。煮食,令人下元有益,中不脱气,不炎火,添精内容:\r白鱼\pc112.bmp\r,味辛,性寒。

脉浮头面出绵绵。则作事有始无终。

Leave a Reply